.....
 
ตามนโยบายประหยัดพลังงานที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ(กรม -อนุรักษ์พลังงาน)เรื่องการใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 ในหัวข้ออุปกรณ์ปรับความเร็วของมอเตอร์ Inverter “Yaskawa” ได้ผ่านการทดสอบและรับรองตามรุ่นต่าง ๆ ดังแสดงในตาราง ซึ่งการเลือกใช้อุปกรณ์ดังกล่าว สามารถนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ รายละเอียดเพิ่มเติมให้ติดต่อกรมอนุรักษ์พลังงาน
(วันที่ : 20/08/2012)

รายชื่อ ยี่ห้อ รุ่น อุปกรณ์ ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ที่ผ่านเกณฑ์การรับรอง เป็นวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน

      ตามนโยบายประหยัดพลังงานที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ(กรม -อนุรักษ์พลังงาน)เรื่องการใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 ในหัวข้ออุปกรณ์ปรับความเร็วของมอเตอร์ Inverter “Yaskawa” ได้ผ่านการทดสอบและรับรองตามรุ่นต่าง ๆ ดังแสดงในตาราง ซึ่งการเลือกใช้อุปกรณ์ดังกล่าว สามารถนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ รายละเอียดเพิ่มเติมให้ติดต่อกรมอนุรักษ์พลังงาน  www.dede.go.th

ITEM

BRAND

MODEL

1 YASKAWA CIMR-JT4A0007
2 YASKAWA CIMR-JT4A0009
3 YASKAWA CIMR-JT4A0011
4 YASKAWA CIMR-VT4A0009
5 YASKAWA CIMR-VT4A0011
6 YASKAWA CIMR-VT4A0018
7 YASKAWA CIMR-VT4A0023
8 YASKAWA CIMR-AT4A0007
9 YASKAWA CIMR-AT4A0009
10 YASKAWA CIMR-AT4A0011
11 YASKAWA CIMR-AT4A0018
12 YASKAWA CIMR-AT4A0023
13 YASKAWA CIMR-AT4A0031
14 YASKAWA CIMR-AT4A0038
15 YASKAWA CIMR-AT4A0044
16 YASKAWA CIMR-AT4A0058
17 YASKAWA CIMR-AT4A0072
18 YASKAWA CIMR-AT4A0088
19 YASKAWA CIMR-AT4A0139
20 YASKAWA CIMR-AT4A0165
21 YASKAWA CIMR-AT4A0208
22 YASKAWA CIMR-AT4A0250
23 YASKAWA CIMR-AT4A0296
24 YASKAWA CIMR-AT4A0362
25 YASKAWA CIMR-AT4A0414
26 YASKAWA CIMR-AT4A0515
27 YASKAWA CIMR-AT4A0675
28 YASKAWA CIMR-LT4A0009
29 YASKAWA CIMR-LT4A0015
30 YASKAWA CIMR-LT4A0018
31 YASKAWA CIMR-LT4A0024
32 YASKAWA CIMR-LT4A0031
33 YASKAWA CIMR-LT4A0045
34 YASKAWA CIMR-LT4A0091
35 YASKAWA CIMR-LT4A0112
36 YASKAWA CIMR-LT4A0150
37 YASKAWA CIMR-G7A4045
38 YASKAWA CIMR-G7A4055
39 YASKAWA CIMR-G7A4075
40 YASKAWA CIMR-G7A4075
41 YASKAWA CIMR-G7A4090
42 YASKAWA CIMR-G7A4110
43 YASKAWA CIMR-G7A4132
44 YASKAWA CIMR-G7A4160
45 YASKAWA CIMR-G7A4185
46 YASKAWA CIMR-G7A4220
47 YASKAWA CIMR-G7A4300

 

 
Product View all
หมวดหมู่สินค้า
 
ค้นหาสินค้า
 
 
 
 
สินค้าใหม่
   

Varispeed L1000

Zoom
ยี่ห้อ :: Yaskawa
รายละเอียด ::

L1000 นอกจากจะควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำสำหรับงานลิฟท์ทั........

Varispeed A1000

Zoom
ยี่ห้อ :: Yaskawa
รายละเอียด ::

A1000 เป็น Inverter ขนาดปานกลางถึงใหญ่ในอุตสาหกรรม และใช้สำ........

Varispeed E1000

Zoom
ยี่ห้อ :: Yaskawa
รายละเอียด ::
E1000 เป็น Inverter ขนาดปานกลางถึงใหญ่ในอุตสาหกรรม และใช้ส........

Varispeed G7

Zoom
ยี่ห้อ :: Yaskawa
รายละเอียด ::

G7 เป็น Inverter ที่พัฒนามาจากรุ่น G5 เป็น Inverter กระแสสลับที่มี........

Varispeed J1000

Zoom
ยี่ห้อ :: Yaskawa
รายละเอียด ::

Varispeed J1000
J1000 เป็น Inverter ที่ถูกออกแบบในลักษณะ 2 อ........

 
จำนวนผู้เข้าชม
 
 ออนไลน์
1
วันนี้
22
เมื่อวาน
56
เดือนนี้
538
เดือนที่แล้ว
1,387
ปีนี้
8,262
ปีที่แล้ว
17,879