บริษัท อินดัสเตรียล โพรวิชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2545 โดยทีมวิศวกรผู้มากด้วยประสบการณ์ในวงการไฟฟ้าและงานควบคุมทางไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และผู้ผลิตเครื่องจักร อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น

 • โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเส้นใย และสิ่งทอ
 • โรงงงานอุตสาหกรรมเคมี
 • โรงงานอุตสาหกรรมแป้ง และยางพารา
 • โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กเส้น และท่อเหล็ก
 • ผู้ผลิตเครื่องจักรแปรรูปงานเหล็ก
 • ผู้ผลิตลิฟต์และเครื่องจักรอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ
 • ผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับโรงงานแป้ง และยางพารา

          ให้บริการ โดยความรู้ ความชำนาญตลอดจนความรับผิดชอบต่องานเป็นอย่างดี ทำให้บริษัทมีแนวโน้ม การเติบโตอย่างรวดเร็วภายใต้รากฐานอันมั่นคงและคู่ค้าที่แข็งแกร่งบวกกับความหลากหลาย ในการออกแบบจัดสร้างระบบควบคุมตามความต้องการของลูกค้า โดยสามารถแยกประเภทของงานดังกล่าวได้ดังนี้

 • งานระบบไฟฟ้าประกอบด้วย MDB (Main Distribution Board), MCC (Motor Control Center),Capacitor Bank และงานติดตั้ง เดินสายไฟฟ้าและควบคุม
 • งานระบบควบคุมประกอบด้วยตู้ควบคุม ซึ่งประกอบด้วย PLC (Programmable Logic Controller), VSD(Variable Speed Drive) และ OEM Board (Madeto Order PCB) ตลอดจนอุปกรณ์จับสัญญาณอุณหภูมิ , แรงดัน ต่าง ๆ 
 • งานระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมประกอบด้วย SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition Software) , PC BaseController (Made to Order)
 • งานสินค้าอุตสาหกรรมทั่วไปประกอบด้วย Inverter , DC Drive , Geared Motor, AC Motor, DC Motor ,Servo Drive,Servo Motor , PLC , Encoder , Tachogenerator , Position Controller