พนักงานขาย/Sales Executive 6 อัตรา

นำเสนอสินค้ารวมถึงระบบงานที่เกี่ยวกับงานทางด้านการควบคุมด้านไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะการนำเสนอ, เจรจาต่อรอง
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์
 • มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel เป็นต้น
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถค้างคืนต่างจังหวัดได้
 • หากมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • หากเป็นผู้ชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
พนักงานขาย/Sales Executive
พนักงานขาย/Sales Executive
6
นำเสนอสินค้ารวมถึงระบบงานที่เกี่ยวกับงานทางด้านการควบคุมด้านไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
นำเสนอสินค้ารวมถึงระบบงานที่เกี่ยวกับงานทางด้านการควบคุมด้านไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
เพศ ชาย, หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะการนำเสนอ, เจรจาต่อรอง
มีความสามารถในการวิเคราะห์
มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่รถยนต์
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel เป็นต้น
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
สามารถค้างคืนต่างจังหวัดได้
หากมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
หากเป็นผู้ชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
เพศ ชาย, หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะการนำเสนอ, เจรจาต่อรอง
มีความสามารถในการวิเคราะห์
มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่รถยนต์
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel เป็นต้น
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
สามารถค้างคืนต่างจังหวัดได้
หากมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
หากเป็นผู้ชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

วิศวกรฝ่ายขาย / Sales Engineer 6 อัตรา

นำเสนอสินค้ารวมถึงระบบงานที่เกี่ยวกับงานทางด้านการควบคุมด้านไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน Electrical Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการนำเสนอ,เจรจา ต่อรอง
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word,Excel เป็นต้น
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถค้างคืนต่างจังหวัดได้
 • หากมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • หากเป็นผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
วิศวกรฝ่ายขาย / Sales Engineer
วิศวกรฝ่ายขาย / Sales Engineer
6
นำเสนอสินค้ารวมถึงระบบงานที่เกี่ยวกับงานทางด้านการควบคุมด้านไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
นำเสนอสินค้ารวมถึงระบบงานที่เกี่ยวกับงานทางด้านการควบคุมด้านไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
เพศ ชาย, หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน Electrical Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะการนำเสนอ,เจรจา ต่อรอง
มีความสามารถในการวิเคราะห์
มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่รถยนต์
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word,Excel เป็นต้น
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
สามารถค้างคืนต่างจังหวัดได้
หากมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
หากเป็นผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
เพศ ชาย, หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน Electrical Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะการนำเสนอ,เจรจา ต่อรอง
มีความสามารถในการวิเคราะห์
มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่รถยนต์
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word,Excel เป็นต้น
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
สามารถค้างคืนต่างจังหวัดได้
หากมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
หากเป็นผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

พนักงานรับโทรศัพท์ / Operator 1 อัตรา

รับโทรศัพท์และโอนสายภายในหน่วยงาน,อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อธุระกับบริษัทฯ ,งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 • เพศ หญิง อายุ20-35 ปีขึ้นไป มีบุคลิกภาพดี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีใจรักในการบริการ
พนักงานรับโทรศัพท์ / Operator
พนักงานรับโทรศัพท์ / Operator
1
รับโทรศัพท์และโอนสายภายในหน่วยงาน,อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อธุระกับบริษัทฯ ,งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
รับโทรศัพท์และโอนสายภายในหน่วยงาน,อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อธุระกับบริษัทฯ ,งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
เพศ หญิง อายุ20-35 ปีขึ้นไป มีบุคลิกภาพดี
จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
มีใจรักในการบริการ
เพศ หญิง อายุ20-35 ปีขึ้นไป มีบุคลิกภาพดี
จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
มีใจรักในการบริการ